Transvahan Technologies vision för hållbara transporter inriktar sig på att tillhandahålla innovativa “Clean technolgy” lösningar för transportersektorn, inom både väg- och flygtransportområdet. Transvahan Technologies är verksamma som konsultant, och inom Sales & Marketing samt utbildning.

Vårt unika koncept baseras på “Techonomy” konceptet som fungerar som en plattform för avancerad transportteknologi och -ekonomi. För våra kunder tillhandahåller vi omfattande stöd i form av försäljning och marknadsföring, projektledning, konsulttjänster, bemanningsplanering, undervisning och utbildning med anknytning till Automotive, Aerospace industrin och övrig transportsekt. Med djup kunskap om den indiska bilindustrin och transportsektorn, har vi utvecklat en mycket god förståelse för transportmarknaden när det gäller lösningar för transport av varor och passagerare. Vår djupa erfarenhet, starka projektportfölj och handlingskraft gällande innovativa tekniska transporlsystem samt vår djupa tekniska kunskap om fordon, fordonskomponent, tillverkningsindustrin och den indiska transportsektorn utgör ett mervärde för våra kunder i deras arbete med att utveckla sin försäljning på kontinuerlig basis och för deras marknadsföringsstrategier för hållbara transportlösningar.

I linje med ett av våra viktigaste mål, planerar vi nu att lansera ett unikt initiativ för hållbar rörlighet och för införandet av en innovativ strategi för hållbara transporter genom TRANSVAHAN CARE.

Vår goda organisatoriska förmåga i kombination med vår starka relation med våra kunder och goda kännedom om den indiska transportmarknaden ger vi ditt företag ett mervärde som gynnar företagets kort- och långsiktiga planering.

World Class godstransporter och Logistics Support i Bangalore

Transvahan Technologies är en ledande organisation med vision för hållbar rörlighet. För oss är det mycket engagerande att tillhandahålla innovativa lösningar för bilindustrin, flygindustrin, Clean technology och vägtransporter sektorer när det gäller projektspecifika konsulttjänster, utbildning, Sales & Marketing och företagsspecifika lösningar. Vi erbjuder unika integrerade lösningar som bygger på spetsteknologi och innovativa system. Vårt team består av högt kvalificerade och erfarna professionella personer från fordons- och flygindustrin som har arbetat i mer än 30 år med ledande kommersiella fordonsföretag, bland annat Volvo, Ashok Leyland och Tata Motors.

World Class godstransporter och logistik support i Bangalore: 

    Vi kan nu meddela att vi, i linje med våra långsiktiga planer, nu öppnar ett nytt affärsområde som vi kallar varutransporter och “World Class logistik support”. Vi introducerar nu en flotta av helt nya små lastbilar med erfarna och välutbildad förare som erbjuder “Intra-City” distribution och ger samtidigt logistikstöd efter din organisations behov. Vår nya strategi för logistikverksamhet kommer också att ge nya erfarenheter och mervärde förmåner enligt nedan:

  • Säkerhet och skydd för lastförflyttningar
  • Snabba leveranser
  • Konkurrenskraftiga kostnadsnivåer
  • Flexibel nyttolasthantering
  • Kundanpassade taxor
  • Utmärkt operativt stöd genom välutbildade tekniker och förare
  • Övergripande systemkontroll av den operativa verksamheten

Vi ser fram emot att stödja ert företag med våra tjänster.